Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng làm nails theo quy định pháp luật

Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng làm nails theo quy định pháp luật
Trang trí nội thất phòng karaoke đẹp

Dịch vụ làm nails là một trong những dịch vụ được phải đẹp ưa chuộng và ngày càng có sức ảnh hưởng trong xã hội. Loại hình dịch vụ này gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi với đủ phân khúc khách hàng. Như một lẽ tất yếu, khi số lượng càng nhiều thì rủi ro cạnh tranh càng lớn và việc một số cửa hàng sau một thời gian hoạt động đã phải chuyển nhượng, thanh lý cũng không hề nhỏ. Luật ACC xin gửi đến quý bạn đọc bài viết về Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng làm nails theo quy định pháp luật.

1. Định nghĩa Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng làm nails

Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng làm nails là văn bản thỏa thuận của chủ cửa hàng về việc đồng ý nhượng lại toàn bộ tài sản và quyền kinh doanh cho cá nhân, đơn vị khác, do không còn nhu cầu hoạt động nữa hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh khác.

Bạn Đang Xem: Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng làm nails theo quy định pháp luật

2. Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng của hàng làm nails

Việc chuyển nhượng cửa hàng làm nails có thể bao gồm cả thương hiệu nếu các bên có thỏa thuận, ngoài ra các phần về giấy phép kinh doanh, nhân viên hay các chương trình khuyến mại đã thu phí cũng sẽ được bàn giao theo thỏa thuận này để làm sao cửa hàng có thể tiếp tục hoạt động hoàn toàn bình thường sau khi nhận chuyển giao. Khi ký kết Hợp đồng các bên cũng cần lưu ý tới điều khoản phạt vi phạm và bồi thường khi những rủi ro của hoạt động chuyển nhượng xảy ra.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng làm nails:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

………………………………………, ngày …. tháng …. năm…..

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG LÀM NAILS

(Số:………………../HĐCNCH)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/205

– Căn cứ nhu cầu các bên

Hôm nay, ngày ….tháng…. năm …. tại …………………….., chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) :

Ông/Bà: ……………

Sinh ngày: ……………………..

CMND số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an:

Hộ khẩu thường trú:……………

Chỗ ở hiện tại: ………………

Là chủ sở hữu hợp pháp của Cửa hàng ……………… tại địa chỉ ………………………………………

BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) :

Ông/Bà:…………

Sinh ngày:……………………..

Xem Thêm : Làm Nail: Các mẫu sơn móng tay đẹp: 12 kiểu “trendy” năm 2023

CMND: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an:

Hộ khẩu thường trú……………………

Chỗ ở hiện tại ………………………

Hai bên cùng thỏa thuận Hợp đồng sang nhượng cửa hàng làm nails với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ cửa hàng …………tại địa chỉ …………….. cho bên B cùng tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị bên trong (liệt kê cụ thể bằng Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng sang nhượng cửa hàng làm nails này).

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng toàn bộ là: ……… VNĐ (Bằng chữ:……………… )

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

2. Bên B sẽ giao cho bên A: ………. VNĐ (Bằng chữ…………….) chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày giao kết Hợp đồng sang nhượng cửa hàng này.

Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản:

Số Tài khoản:

Chủ Tài khoản:

Ngân hàng: Chi nhánh:

Sau khi bên B giao hết số tiền trên cho bên A, đồng thời bên A sẽ bàn giao toàn bộ quán cafe và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B.

ĐIỀU 3: CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A :

– Cửa hàng được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác.

– Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

– Hỗ trợ, bảo đảm cho Bên B nguồn nhân lực, lao động hiện có tại quán tối thiểu 1 tháng sau khi chuyển nhượng.

– Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của cửa hàng đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký Hợp đồng sang nhượng cửa hàng này.

– Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Xem Thêm : Trang trí nội thất phòng karaoke đẹp

– Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.

– Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của cửa hàng tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.

– Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết Hợp đồng sang nhượng cửa hàng làm nails này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

Bên B :

– Nhận chuyển nhượng sang nhượng cửa hàng làm nails và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận trong Phụ lục của hợp đồng này.

– Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.

– Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh

– Yêu cầu Bên A hỗ trợ về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại cửa hàng làm tóc này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

2. Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng sang nhượng cửa hàng làm nails sẽ chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý sau:

1. Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành toàn bộ các thỏa thuận trong Hợp đồng;

2. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

3. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng sang nhượng cửa hàng làm nails. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng sang nhượng cửa hàng làm nails này có hiệu lực kể từ ngày ký ngày … tháng … năm …….

Hợp đồng này được ký kết tại …………………………., gồm … trang, lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

…………………., ngày…..tháng….. năm 201…..

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của Luật ACC về Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng làm nails theo quy định pháp luật. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc còn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ giải đáp.

Nguồn: https://noithatdatphat.com
Danh mục: Tin tức

Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Sofa Phòng Khách-Phòng Karaoke - Tiệm Nail Spa - Chuyên đóng bàn ghế Nail - Spa, Giường gội dưỡng sinh giá rẻ tại Xưởng
Chuyên cung cấp ghế sofa, bọc lại ghế Sofa các loại,đóng bàn ghế tiệm nail, giường gội đầu nội thất Nail Spa cao cấp tại TP Hồ Chí Minh, Tư vấn thiết kế báo giá thi công Shop Nail Spa trọn gói giá trực tiếp tại xưởng không qua trung gian Zalo 0908.337.963 - 0938.986.801.