Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke

Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke
Quán Karaoke Tphcm

Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke là dạng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản, đối tượng chuyển nhượng là tài sản, mô hình kinh doanh và nguồn khách hàng của quán karaoke đang hoạt động, đôi khi là có kèm cả quyền thuê bất động sản.

Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke

Tổng quan về Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke

Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke được soạn thảo dựa trên thỏa thuận của các bên, các nội dung thông tin của từng bên là điều cần thiết, ngoài ra các thỏa thuận về trách nhiệm, giấy phép hoạt động, nhân viên, tình trạng quán cũng cần khách quan, trung thực và rõ ràng. Nếu có bất kỳ yếu tố gian dối nào hoặc chuyển nhượng nhằm đùn đẩy rủi ro và nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng sẽ vô hiệu, các bên sẽ phải đối diện với các hình thức xử phạt của cơ quan pháp luật.

Bạn Đang Xem: Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 201….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN KARAOKE

(Số: ……../HĐCNQKARAOKE)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 14/6/2005;

– Căn cứ nhu cầu khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 201…. tại …………………….., Phường …….., Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) :

Ông/Bà: ……………………………………………….Sinh ngày: ……………………..CMND số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ………………..Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang là chủ sở hữu hợp pháp của Quán karaoke có tên ……………… nằm tại địa chỉ Số ……………………………., phường …………………., quận ………………., thành phố Hồ Chí Minh

BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) :

Ông/Bà: ……………………………………………….Sinh ngày: ……………………..Chứng minh nhân dân số: ……………….., cấp ngày: ……………., tại Công an: ………………..Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận Hợp đồng sang nhượng quán karaoke với nội dung như sau :

ĐIỀU 1: QUÁN KARAOKE CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A do không còn nhu cầu kinh doanh nên đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ quán karaoke có tên ………… tại địa chỉ ………….. cho bên B cùng tất cả các thiết bị, cơ sở vật chất bên trong (gồm có sofa, máy hát, màn hình, máy lạnh, tủ lạnh, quầy bar, danh sách số lượng cụ thể sẽ được lập thành Biên bản giao nhận khi ký Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke này).

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN KARAOKE VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất cho giá chuyển nhượng toàn bộ quán là: ………000.000 VNĐ (Bằng chữ:……………… triệu đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

2. Bên B sẽ giao cho bên A: ……….000.000 VNĐ (Bằng chữ…………….triệu đồng) chậm nhất là 1 ngày kể từ ngày giao kết Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke này để làm tin thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke.

Bên B giao nốt số tiền còn lại cho bên A, khi các hoạt động tiếp quản hoàn thành và đồng thời bên A sẽ bàn giao toàn bộ quán karaoke và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B.

3. Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 2 lần bằng tiền mặt Việt Nam hoặc chuyển khoản.

ĐIỀU 3: CAM KẾT VÀ QUYỀN CỦA CÁC BÊN KHI CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A :
 • Quán karaoke được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào hay thỏa thuận nào với bên thứ ba khác.
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
 • Bảo đảm cho Bên B nguồn nhân lực, lao động hiện có tại quán tối thiểu 1 tháng sau khi chuyển nhượng.
 • Cam kết đã hoàn thành đầy đủ tất cả các nghĩa vụ tài chính của Quán karaoke đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke này (như tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền thuê nhà,…).
 • Có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực đang hoạt động kinh doanh.
 • Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke.
 • Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của Quán karaoke tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
Bên B :
 • Nhận chuyển nhượng sang nhượng quán karaoke và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke này.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của quán sau khi đã nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật.
 • Kiểm tra, đối chiếu và có quyền yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết nếu thiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh cho quán sau khi đã nhận chuyển nhượng.
 • Yêu cầu Bên A hỗ trợ các thông tin để hoạt động kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

2. Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke sẽ chấm dứt trong những trường hợp sau:

1. Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành các thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke này;

2. Các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke trước thời hạn;

Xem Thêm : Link Quán Karaoke Sunny

3. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke này có hiệu lực ngay lập tức khi ký, ngày … tháng … năm …….

Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke này gồm … trang, lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 201…..

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Nếu có khó khăn trong việc soạn thảo một phần hay toàn bộ hợp đồng, quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900.0191 để sử dụng Dịch vụ soạn thảo, rà soát Hợp đồng những Luật sư chuyên ngành sẽ trực tiếp biên soạn từng điều khoản nội dung trên từng trường hợp để đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách.

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quán karaoke số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN KARAOKE

Số:…./…..

Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): ÔNG TRẦN VIẾT LONG

Sinh ngày: : 2/3/1981

Chứng minh nhân dân số: 111931393; Cấp ngày 01/03/2014; nơi cấp: Công An Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: : Khu vực 2, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Chỗ ở Hiện tại: : Khu vực 2, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại: …………………… Mã số thuế……………………..

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Là chủ sở hữu hợp pháp của quán karaoke tại địa chỉ Khu vực 1, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B): ÔNG NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Sinh ngày : 11/01/1994

Căn cước công dân số: 001094031172 cấp ngày 23/4/2021 tại Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

Hộ khẩu thường trú :Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: …………………… Mã số thuế……………………..

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Xem Thêm : Quán Karaoke Tphcm

Hai bên cùng thỏa thuận sang nhượng quán Karaoke với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: QUÁN KARAOKE CHUYỂN NHƯỢNG

 1. Bên A đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ quán karaoke có tên OSAKA tại đại chỉ thôn 1, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội cho bên B cùng tất cả cá thiết bị đồ đạc liên quan đến việc kinh doanh (danh sách số lượng cụ thể sẽ được lập thành biên bản giao nhận khi ký hợp đồng này)
 2. Mục đích sử dụng: kinh doanh karaoke
 3. Giấy phép kinh doanh Karaoke: số 01U8003091
 4. Số lượng phòng: 04 phòng
 5. Phòng số 01 tầng I diện tích 32,3 M2
 6. Phòng số 02 tầng I diện tích 34,9 M2
 7. Phòng số 03 tầng II diện tích 23,8 M2
 8. Phòng số 04 tầng II diện tích 20,1 M2
 9. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự số: 00041/GCN-HĐ
 10. Giấy chứng nhận đăng ký Hộ Kinh Doanh số 01U8003091
 11. Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Bên A bàn giao cho bên B những giấy tờ gốc và các tài liệu đi kèm theo: Giấy phép kinh doanh Karaoke, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Giấy chứng nhận đăng ký Hộ Kinh Doanh, Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy; và cá biên bản kèm theo )
 2. Bên A thống kê cho bên B các cơ sở vật chất bên trong cửa hàng kia chuyển nhương: về cả chất lượng và số lượng
 3. Thời hạn hợp đồng :……………………………………………………………

ĐIỀU 3: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN KARAOKE VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất cho giá chuyển nhượng toàn bộ quán là 1.100.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng )
 2. Giá trên đã bao gồm 02 năm tiền thuê nhà, giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác
 3. Hết 02 năm giá thuê nhà là 45.000.000 đồng/ tháng (Bốn mươi lăm triệu đồng) có thể thương lượng sau đó.
 4. Bên B sẽ giao cho bên A:…………………. VNĐ (bằng chữ:…………………. Đồng ) chậm nhất là 1 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng này để làm tin thực hiện hợp đồng
 5. Bên B sẽ giao nốt số tiền còn lại cho bên A, khi các hoạt động tiếp quản hoàn thành và đồng thời bên A sẽ bàn giao tòa bộ quán Karaoke và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B
 6. Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 7. Cách thức thanh toán : thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

ĐIỀU 4: CAM KẾT VÀ QUYỀN CỦA CÁC BÊN KHI CHUYỂN NHƯỢNG

4.1 Bên A :

 • Quán karaoke được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào hay thỏa thuận nào với bên thứ ba khác.
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
 • Cam kết đã hoàn thành đầy đủ tất cả các nghĩa vụ tài chính của Quán karaoke đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này (như tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền thuê nhà,…).
 • Có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực đang hoạt động kinh doanh.
 • Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.
 • Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của Quán karaoke tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
 • Sau khi hết thời hạn hợp đồng nếu vẫn kinh doanh Karaoke thì sẽ ưu tiên Bên B

4.2 Bên B :

 • Nhận chuyển nhượng sang nhượng quán karaoke và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của quán sau khi đã nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật.
 • Kiểm tra, đối chiếu và có quyền yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết nếu thiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh cho quán sau khi đã nhận chuyển nhượng.
 • Yêu cầu Bên A hỗ trợ các thông tin để hoạt động kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.
 • Trường hợp quán Karaoke đóng cửa do trường hợp bất khả kháng bên B được quyền trông nom và sửa sang lại để kinh doanh theo đúng mục đích

ĐIỀU 5: VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại Hợp đồng chuyển nhượng quán này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng phải chịu phạt vi phạm và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.
 2. Trường hợp bên B chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán, bên B phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 50% giá trị hợp đồng
 3. Trường hợp bên A chậm bàn giao quán karaoke cho bên B thì bên A phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 50% giá trị hợp đồng.
 4. Trường hợp quán karaoke có tranh chấp với bên thứ ba, bên A phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 50% giá trị hợp đồng.
 5. Trường hợp một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại bằng 300% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 6: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh hai bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 2. Trong trường hợp tranh chấp không hòa giải, thì một bên có quyền đư sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa Án là quyết định cuối cùng, Mọi phí tổn cho hoạt động sét xử và luật sư sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm.

ĐIỀU 7: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các điều kiện thời tiết như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và các sự kiện khách quan khác không năm trong sự kiểm soát của bên bị ảnh hưởng và bên này đã nỗ lực hợp tác để giảm thiểu hậu quả xảy ra mà không khắc phục được thì hai bên sẽ thỏa thuận tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng, có lập thành văn bản và có chữ kí của hai bên
 2. Bất kể nguyên nhân nào khác, nếu bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ……….. ngày kể từ ngày có sự kiện bất khả kháng xảy ra mà không báo với bên còn lại thì bên còn lại có quyền dơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại
 3. Trong thời gian dịch bệnh, nhà nước triền khai các quy định tạm đóng cửa các hàng quán nhằm phòng chống dịch bệnh thì bên B không phải trả tiền thuê nhà
 4. Trường hợp quán Karaoke đóng cửa do trường hợp dịch bệnh bên B được quyền trông nom và sửa sang lại để kinh doanh theo đúng mục đích kinh doanh

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1.Hợp đồng sẽ chấm dứt trong những trường hợp sau:

 1. Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành các thỏa thuận trong Hợp đồng này;
 2. Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
 3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành.
 4. Do có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền.

2. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả có trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa thuận của hợp đồng.

3. Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực ngay lập tức khi ký, ngày … tháng … năm ……. Và kết thúc vào ngày

Hợp đồng này gồm … trang, lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

Bài viết cùng chủ đề:

 • Hợp đồng chuyển nhượng quán cafe – Hợp đồng sang nhượng quán cafe hướng dẫn tổng hợp
 • Hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng – Hợp đồng sang nhượng cửa hàng
 • Hợp đồng chuyển nhượng sạp chợ
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền đồng sở hữu đất đai
 • Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng kinh tế cho bên thứ ba
 • Hợp đồng chuyển nhượng quán trà sữa
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần dạng số, chứng khoán điện tử trên sàn giao dịch
 • Hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng sản xuất kinh doanh
 • Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất có người làm chứng
 • Hợp đồng chuyển nhượng nhà thuốc

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

— Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: https://noithatdatphat.com
Danh mục: Phòng Karaoke

Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Sofa Phòng Khách-Phòng Karaoke - Tiệm Nail Spa - Chuyên đóng bàn ghế Nail - Spa, Giường gội dưỡng sinh giá rẻ tại Xưởng
Chuyên cung cấp ghế sofa, bọc lại ghế Sofa các loại,đóng bàn ghế tiệm nail, giường gội đầu nội thất Nail Spa cao cấp tại TP Hồ Chí Minh, Tư vấn thiết kế báo giá thi công Shop Nail Spa trọn gói giá trực tiếp tại xưởng không qua trung gian Zalo 0908.337.963 - 0938.986.801.